ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร

Chumphon Juvenile And Family Court

ศาลยุติธรรมยืนหนึ่งเรื่องความพร้อมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

 

   

 

วิธีการเข้าใช้งาน Google Meet เพื่อการพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ EP.1

วิธีการเข้าใช้งาน Google Meet เพื่อการพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ EP.2

วิธีการลงลายมืออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Application

การพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ของศาลยุติธรรม

การพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ของศาลยุติธรรม

ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์

ห้องที่ ชื่อห้อง คลิก URL สำหรับเข้าห้อง
1* ห้องพิจารณาคดีแพ่ง/อาญา https://meet.google.com/ius-tkhx-ebq
2* ห้องไกล่เกลี่ย https://meet.google.com/cad-msjd-ztf

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image